Virago s.r.o.
 č.p. 284
 68771 Komňa
 Czech Republic

 +420 774 510 376
 +420 571 165 345

 

Historie

Společnost Virago s.r.o. vznikla v roce 2007 jako obchodní a výrobní firma zabývající se vývojem, výrobou a prodejem systémů v oblasti informačních technologií, projektováním a dodávkami audio a video aplikací, včetně specializovaných systémů.

V následujícíh letech došlo k vyprofilování a optimalizaci nabídky směrem ke komplexnímu přístupu k podnikatelským záměrům našich klientů, neboť jsme opakovaně řešili podobné požadavky a nacházeli souvisloti, které signifikantně ovlivňovaly úspěšnost, či neúspěšnost konkrétního projektu. Postupně jsme se dostali do situace, která vyústila v logický požadavek startup péče o vznikající komerční i nekomerční projekty. Tím došlo k vyprofilování a ucelení naší nabídky.

V současnosti tvoří naši nabídku komplexní služby v oblasti startup komerčních i nekomerčních aktivit a záměrů. Zahrnuje tak nejen Start Up! podnikání, včetně mentoringu, coachingu a následné supervize, ale i specializovaná řešení v oblasti provozu webových portálů, clusteringu, síťové bezpečnosti, multimediálních systémů a e-commerce. Novinkou je od roku 2012 nabídka potravin a produktů ortomolekulární stravy pro speciání výživu exponovaných osob.

Společnost Virago s.r.o. se orientuje nejen na řešení pro komerční podniky a záměry, ale také na technologie pro školství, vědu a výzkum. Samostanou oblastí naší činnosti je poskytování služeb v oblasti elektronického obchodování prostřednictvím internetu a nabídka cloudových řešení pro automatizované zpracování dat.

Zdravé produkty a potraviny dodáváme do sítě středisek Zdravotní misie, obchodů zdravé výživy, ale i koncovým spotřebitelům.

  

START UP! podnikání

Na základě mnohaletých zkušeností tvoří portfolio našich služeb:

 • posouzení podnikatelského záměru
 • pomoc s přípravou projektu
  • vedení marketingového průzkumu
  • podporu při zpracování podnikatelského záměru
  • poradenství v oblasti právních záležitostí
 • odborné vedení při zakládání obchodní společnosti
  • příprava strategie jednání s úřady
  • jednání a zastupování
 • seznámení s technikami přípravy a realizace marketingové kampaně
 • služby reklamní agentury
 • odborné poradenství a konzultace
 • mentoring, coaching, supervize

Informační technologie

Naši obchodní nabídku v oblasti IT tvoří:

 • výzkum a vývoj v oblasti publikování na internetu a elektronického obchodování
  • informační www portály
  • e-learning
  • internetové obchodní portály
  • CMS, RS systémy
  • systémy pro indexaci a zpracování obsahu
 • clustering technologie (výzkum, vývoj a realizace) na klíč
  • zpracování obrazu a zvuku, multimédia
  • audio a video pracoviště pro broadcasting
  • matematické modelování
  • fylogenetické aplikace
 • komunikační technologie
  • přenos dat v mobilních sítích
  • vzdálené řízení technologických procesů
  • zabezpečení přenosů
  • ochrana sítí a datových center
  • produkty pro řízení a monitoring datových přenosů
 • cloudová řešení

Mimo uvedené aktivity úspěšně provozujeme řadu webových portálů v oblasti e-commerce.

AV technologie

V této oblasti můžeme nabídnout:

 • Projetování a dodávky systémů na klíč pro
  • zpracování obrazu a zvuku, multimédia
  • audio a video broadcasting
  • odbavovací pracoviště
  • pozemní rozhlasové a televizní vysílání
  • internetové rozhlasové a televizní vysílání
 • Prodej studiové AV techniky
  • video a zvuková rozhraní
  • mixpulty
  • stramery
  • kamery a záznamová technika
  • mikrofony .... atd.
 • Výroba specializovaných komponent
  • světelné a kabelové systémy
  • stojany, pulty
  • automatizované záznamové jednotky pro broadcasting

Zdravá výživa

Nejen pro klienty Zdravotní misie, ale i pro další zájemce o zdravý životní styl a kvalitní potraviny zajiťujeme:

 • konzultace v oblasti zdravé výživy
 • vypracování osobního stravovacího programu dle osobních možností a dispozic
 • dodávky potravin, doplňků a nápojů
 • výrobu ortomolekulární stravy

Vize

Cílem naší práce je nabídnout našim klientům komplexní řešení v úzce specifických oblastech, které kladou mimořádné nároky na odbornost a zkušenosti dodavatele. Naše řešení a profesionální přístup nabízejí vysoký stupeň spolehlivosti, otevřenou platformu pro budoucí růst a úsporu zdrojů klientů.

Chceme pokračovat v úspěšné integraci spolehlivých a dynamicky se rozvíjejících technologických platforem do konkrétních klientských řešení. Tento přístup nám umožňuje uspořit nezanedbatelné množství času nutného k vývoji, zefektivnit spolupráci s produkty třetích stran, šetřit kapacity vlastních zdrojů a uspořit finanční prostředky klienta.

Přejeme si, aby naši klienti byli úspěšní. A na jejich cestě jim nabízíme přátelskou pomoc, pravdivost, podporu a osobní přístup.