Virago s.r.o.
 č.p. 284
 68771 Komňa
 Czech Republic

 +420 774 510 376
 +420 571 165 345

 

Pomáháme

Uvědomujeme si nutnost podpory některých prospěšných projektů, které by se bez přispění mecenášů, sponzorů anebo filantropů neudržely či nikdy nespatřily světlo světa. Často se ochotní a obětaví lidé, stojící za nimi, setkávají s nepochopením, nezájmem nebo odmítáním při zajišťování prostředků, které pro jejich provoz potřebují.

Za účelem podpory konkrétních projektů jsme se rozhodli podpořit vybrané projekty darem.
 

V roce 2019 pomáháme

Sázíme stromy s MY TREES Myslíme nejenom na potřeby lidí, ale také na přírodu. Rozhodli jsme se reagovat na nabídku projektu Jaroslava Pilného MY TREES a podpořit výsadbu stromů v nově industrializované zemi Kolumbie. Chceme tím přispět nejen k ozdravení životního prostředí, ale také pomoci zlepšit životy místních obyvatel... Více informací k projektu přinášíme zde.
Zdravotní misie Dále podporujeme zdravotně misijní humanitní program Zdravotní misie.

V roce 2018 pomáháme

Zdravotní misie I letos podporujeme zdravotně misijní humanitní program Zdravotní misie.

V roce 2017 pomáháme

Zdravotní misie Znovu podporujeme zdravotně misijní humanitní program Zdravotní misie.

V roce 2016 pomáháme

Zdravotní misie Dále podporujeme zdravotně misijní humanitní program Zdravotní misie.

V roce 2015 pomáháme

Zdravotní misie Podporujeme nově vzniklý misijně humanitní program Zdravotní misie.

V roce 2014 pomáháme

KC Svitavy Podporujeme i nadále program mentorská asistence Krizového centra ve Svitavách.

V roce 2013 pomáháme

KC Svitavy Podporujeme i nadále program mentorská asistence Krizového centra ve Svitavách.

V roce 2012 pomáháme

KC Svitavy Finanční příspěvek a zapůjčení minibusu pro akci Akcelerační víkend programu mentorská asistence ve školním roce 2012/2013.

V roce 2011 pomáháme

MINIZOO Opava MINIZOO při Středisku volného času v Opavě - multifunkční zařízení pro tisk a skenování dokumentů.